Fimpa skräpet

 

Under 2011 gjordes flera olika mätningar i Jönköping för att vi skulle få en uppfattning om vad det är för skräp
som slängs och vart det hamnar. De kom då fram till att 68 % av nedskräpningen i Jönköping består av
cigarettfimpar (då är inte tuggummi medräknat i skräpet). Däremot slängdes det mindre fimpar på gatan 2011 än året innan! Information från Håll Sverige Rents Skräprapport 2011

Färgerna på bilden ger en översiktlig bild av hur mängden fimpar var spridda över stan vid mätningstillfället.