| Dela

Visste du att?

 • Jönköpings kommun och Fastighetsägarna lägger tillsammans 4 miljoner kronor på renhållning av Jönköpings stadskärna varje år. Tillsammans utför man 10 452 arbetstimmar vilket motsvarar 435,5 dygn om året.
   
 • Håll Sverige Rents skräpmätning visar att Jönköping är på andraplats vad gäller mest nedskräpning av de 10 kommuner som deltagit i undersökningen.
   
 • Invånarna i Jönköping anser att nedskräpningen är värst i parker och i naturen.
   
 • 77 % av Jönköpings invånare säger att de aldrig slänger skräp på marken.
   
 • Enbart 2,5% av kommuninvånarna i Jönköping deltog i Håll Sverige Rents Nationella Skräpplockardag 2010.
   
 • Enligt en SIFO-undersökning är kvinnor samt personer över 65 år allra bäst på att inte slänga skräp på marken. 
   
 • Det är brottsligt att skräpa ner. Följden kan bli böter eller fängelse i högst 1 år
   
 • Tabellen nedan visar totalt antal skräpföremåll per 10 m2 per dag. 

 

Information från Håll Sverige Rents Skräprapport 2010