Plast

På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna, som har samlats in tillsammans. Man kan säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Man blåser/suger bort mjukplasten. Mjuka plastförpackningar från två tredjedelar av landets kommuner återvinns de till nya produkter, huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. De mjuka plastförpackningar som samlas in i resterande del av landet levereras till cementindustrin, där de används som bränsle.

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering