Metall

 Material som hamnat fel, till exempel stekpannor och motordelar, sorteras bort för hand vid en sorteringsanläggning. Sedan separeras stålförpackningarna från aluminiumförpackningarna med hjälp av en kraftig magnet. Stål är magnetiskt men aluminium är det inte. De två olika metallsorterna pressas till stora balar för att lättare kunna transporteras till ett smältverk. Aluminium smältes ner och gjuts till tackor (som guldtackor) hos Stena Aluminium. Aluminiumtackorna används sedan som ny råvara, bland annat till motordelar.

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering