Matavfall

Drygt en tiondel av hushållsavfallet behandlas idag biologiskt, antingen genom rötning eller kompostering. Genom kompostering bryts avfallet ner och blir till en näringsrik humus (strukturmaterial). Den färdiga komposten blandas ofta med torv eller andra material och kan därefter användas i parker, trädgårdar eller inom jordbruket. Vid rötning bryts det organiska avfallet ner i syrefri miljö, som i en stor tank. Det ger biogas, som kan användas till uppvärmning eller som drivmedel till fordon

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering