Kartong

Insamlade pappersförpackningar körs till en sorteringsanläggning där främmande material sorteras bort. Därefter pressas pappersförpackningarna till 500 kg tunga balar som sedan transporteras till pappersbruk. På pappersbruket löses pappersförpackningarna upp tillsammans med vatten i en pulp (en tunna) som roterar tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer. I detta skede separeras fibrerna från utslitna pappersfibrer och övrigt material, till exempel plastskiktet på insidan av mjölkförpackningen, som går till förbränning. Fibrerna förs ut på en vira - en duk med små hål - där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman med andra fiberlager av olika kvalitet. Kartongen torkas och bestryks till sist med en blandning av krita/lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på kartongen. Den färdiga kartongen rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar.

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering