Glas

Det insamlade glaset hämtas ofta i lastbilar med tvådelat flak, som kan ta både färgat och ofärgat glas samtidigt. En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter. Omkring en tredjedel av glaset blir isolermaterial i form av glasull. Det övriga glaset återvinns till nya glasförpackningar.

Visste du att glas är det skräp som tar längst tid för naturen att ta hand om/bryta ned? Det tar ca 1 miljon år.

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering