Farligt avfall


Det viktigaste att sortera ut är det farliga avfallet, det vill säga sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel. Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Att låta det farliga avfallet ligga kvar hemma är inte alltid en bra idé. Det finns en risk att behållare åldras och börjar läcka. Små barn kan råka komma åt farliga ämnen: en enstaka klunk kan ge allvarliga skador. Oljerester, exempelvis indränkta trasor, kan självantända och sprayburkar kan explodera om de står varmt. Därför är det alltid säkrast att lämna det farliga avfallet till insamling. 

Fakta hämtad från sopor.nu Här kan du även läsa mer om sopor och sopsortering