| Dela

Villkor

För att delta i tävlingen gäller följande villkor:

  • Det är bara 10 papperskorgar som ingår i tävlingen. Se bifogad karta.
  • Skiss på hur papperskorgen ser ut, samt måttuppgifter framgår av bifogad skiss.
  • Papperskorgen ska vara brukbar under tävlingsperioden. Det måste gå att slänga skräp i den och dekorationen får inte försvåra tömning.
  • Dekorationerna får inte vara permanenta. Med andra ord måste alla delar av dekorationen vara möjliga att ta bort när tävlingsperioden är slut, utan att lämna några spår efter sig.
  • Tävlingsbidraget får inte upplevas diskriminerande för någon.
  • Deltagarna dekorerar själva sin papperskorg på vernissagedagen, lördagen 14 augusti. Dekoreringen ska vara färdig kl 11. Då ska tävlingsbidragen godkännas av juryn, som sedan fotograferar alla tävlande papperskorgar.
  • Juryn kan besluta att ett bidrag inte får delta i tävlingen om något/några av ovanstående villkor inte är uppfyllda.
  • Tävlingsarrangören ansvarar inte för de deltagande dekorationerna under tävlingsperioden.